2022-06-26 : Valná Hromada 2022

zápis ze schůze 2022-06-26 Přítomni: Cyberian, Peterbay, Pepin, Nevile (po dohodě všech zúčastněných odsouhlasena výjimka pro účast Nevila skrze audio hovor)

Podle dohledaných emailu a záznamů jsou jedinými členy aktuálně Cyberian (Martin Ryšavý), Nevile (Juraj Puchky) a Speedy (Lukáš Tišovský), který vyjadřil že již nechce být členem Labky (čekáme na potvrzení emailem)

1. Přijmutí nových členů vhodných jako kandidátů do rady

 • Peterbay (Petr Vavřín),
 • Pepin (Jan Horzinka)

2. Volba předsedy

Jediný kandidát je Martin Ryšavý

Valná hromada zvolila jako nového předsedu v utajeném hlasování jednomyslně Martina Ryšavého

3. Volba rady

Předseda navrhuje do rady:

 • Petra Vavřína(Peterbay)
 • Jana Hrozinku (Pepina)
 • Juraje Puchkyho (Nevila)

Všichni hlasovali kladně pro volbu zmíněných kandidátů včetně Nevila, který byl přítomen přes audio hovor na hlasitý odposlech :)

4. Výhledy a cíle

Vytičili jsme do budoucna některé vize a myšlenky, které jsou pro nás v nadcházejícím novém období Labky stěžejní a důležité

 • Labka web - uklidit vše z projektů do Archivu a začít nanovo (projekt budou stále veřejně dostupné a však pod složkou archivu)
 • Spojit lidi do komunity z aúčelem předávání zkušeností a znalostí
 • jakoukoliv komunitu, tedy i umělce, které bychom do Labky rádi přivítali k technikům a vědcům
 • podpora členů v jejich projektech
 • zapisy/20220626_zapis.txt
 • Last modified: 2022/06/27 11:00
 • by cyberian