SenseNet : Project Blog

* https://lightstar.stud.slu.cz/map/ - Dron upravil zobrazovani map

Kazdopadne mame tady clanecek, ktery o nas vysel v Info Lab

Podle smlouvy s Nadací Vodafone nastal čas, kdy by měla vzniknout dokumentace prvního půlroku odvedené práce na grantu.

Vzhledem k tomu, že jsem zatím ještě nedostal všechny popisy všech modulů (vhodné k zveřejnění), budu sem postupně vkládat zprávy jednotlivých řešitelů z kterých nakonec sestavím finální zprávu.

Začínám tedy popisem řešení grantového modulu "Neural Networks & AI" , kterýžto modul je stále nejméně probádaný a realizovaný ze všech, z kterých se grant SenseNet skládá.

Po pravdě byl programátor a architekt AI zatím v teamu nejvíc nedostatkovým zbožím, především proto, že původní vedoucí této části grantu Radek Svoboda aka Razzy z řešitelského teamu odstoupil bez udání důvodu aniž by dodal jakýkoliv výstup. V této části grantu bylo třeba začít z ničeho o což se pokoušel Adam Lichnovský aka Lichnák, kterému bych tímto také velmi rád poděkoval.

Situace se snad brzy změní výrazně k lepšímu proto, že se na jednom meetupu objevil RNDr. Jan Bitta, Ph.D., který se nějakých dvanáct let profesionálně věnuje kvalitě ovzduší nejen v Ostravě, ale také celosvětovém měřítku, jako vědec a jako zaměstnanec Vysoké Školy Báňské.

Zdá se tedy, že konečně dostáváme do teamu člověka, který nejen že má obrovský přehled o celé problematice měření kvality ovzduší, ale navíc se profesiopnálně věnuje modelování situace i predikčním matematickým modulům, kteréžto dovednosti a znalosti je ochoten nám poskytnout výměnou za spolupráci na vývoji hardware pro levné a kvalitní senzory prachových částic, které by mohl využít v rámci svého vlastního výzkumu a grantu.

Tím se pro nás se tedy Jan stal přirozeně a okamžitě ideální partnerem na několika úrovních (výměna znalostí, odběratel testovacích kusů hardware, spolupracovník na výzkumu…), protože prachové sensory jsou zatím náš nejvíce rozpracovaný modul grantu (za což bych velmi rád poděkoval Pavlovi Poláchovi aka Ivan_Ahepjuk.

Díky tomuto předběžnému (ale velmi nadějnému) kontaktu máme šanci na to, že nám Jan poskytne své know-how na téma AI, statistické modelování vývoje znečištění, ale také nám umožní přístup k již existujícím datovým setům a kontakům v ČHMU a Zdravotním Ústavu, kteréžto instituce budou neocenitelnými zdroji dalších poznatků, lidí se specifickými znalostmi a dovednostmi, a také nám umožní kalibraci senzorů vůči profesionálním měřícím aparaturám a umístění sensorů do (nebo poblíž) existujícíh měřících stanic.

Jan (a jeho kolegové) se v součastné době věnují sběru vzorků mechů v celé Evropě a v části Asie, za účelem jejich spektrální analýzy za pomoci tvrdého (radioaktivního) záření, kterážto metoda je zatím nejpřesnější možná, kterou moderní věda zná, zároveň se ale jedná o metodu VELMI drahou, takže by bylo zrejmě užitečné ji částečně nahradit, případně doplnit o senzory prachových částic, které vyvýjíme v rámci projektu SenseNet na základě environmentálního grantu s Nadací Vodafone.

Za jeden z velmi krásných vedlejších výsledků grantu, který mě osobně, jako zakladateli hackerspace Labka (a autoru gratnové žádosti) potěšil téměř nejvíce, je to, že se nám úspěšně daří navazovat kontakty mezi lidmi, kteří chtějí dělat vědu a výzkum jako koníčka a lidmi, kterým se věda stala každonenní pracovní náplní. Tak to mělo být a kontakt mezi “pouličními bastlíři a hackery”, korporacemi a firmami, neziskovými organizacemi a vědeckou obcí, je něco, kam jsem Labku vždy chtěl směřovat.

Tak, a teď konečně první popis grantového modulu Neurálních Síti a AI od Adama Lichnovského, který je třeba vnímat jako seznámení s problémem a nástin toho, kam bychom chtěli směřovat. Do budoucna by se mělo jednat o nejvíce se rozvýjející modulu, ale jak již bylo napsáno výše, zatím se jedná o modul, na který jsme se soustředili nejméně, díky tomu, že jsme museli aktivovat nouzový plán, a taky proto, že bez relevantních dat nebyla jeho realizace možná a bylo tedy třeba se věnovat především hardware sensorů a hledání cesty, jak se legálně dostat k relevantním datovým zdrojům třetích stran, o čemž budu psát v dalších dílech tohoto blogu v několika příštích dnech.

Zústaňte prosím naladěni & keep hackin'…

s pozdravem Tomas Petru aka Overdrive

bastl1.jpg

Tak tady máme další hardwarový úspěch SenseNet : modul Smysly, tedy senzory.

Pro ty z vás, kteří čistě náhodou nesledují náš progres od počátku: samotné senzory jsou pouze jedna část hardware, který byde rozmístěn po městech a v krajině, důležitý byl ale také komunikační modul, který nás trošku trápil posledních přibližně dva měsíce. Dnes konečně začal chodit modul Narrow Band (NB-IoT) codename Sara na testovací BTS společnosti Vodafone umístěné na Bánské Univerzitě v Ostravě.

Přenesli jsme první dva testovací UDP pakety a jde se stavět server, na který už potečou data ze samotných senzorů.

Malý krok pro lidstvo, velký krok pro infrastrukturu SenseNetu.

Konečně se mi dostaly do rukou nějaké obrázky z Smart City Hackatonu v Ústí nad Labem, kde jsem byl jako mentor a zároveň jsme tam předstvaili koncept SenseNet.

Celá akce byla poměrně zajímavá tím, kterak byl hackaton zorganizovaný: hned na začátku byly totiž k dispozici jak témata, kterým se měli jednotlivé teamy věnovat, a zároveň také existovaly jakés takés datové podklady, na kterých bylo možné projekt vystavět. Mne osobně nejvíce zaujal projekt komunikace občana se státní zprávou, bohuže jsem měl dojem, že team řešitelů byl sestaven z lidí, kteří byli ještě příliš mladí na to, aby si dokázali představit jaké utrpení taková komunikace přináší byť při těch zcela základních úkonech, jakými je změna občanky, změna bydliště, či například jen mít pod kontrolou věci, které člověk má vědět, ale většinou neví (příkladem budiž třeba placení odvozu odpadů).

Pro team Labky bylo asi nejdůležitější setkání s dalšími mentory, kteří byli přecejen o něco zkušenější v každodenní business i bureocracy praxi, takže se nám podařilo navázat kontakty na několika radnicích, včetně té hlavní Pražské, což je pro projekt SenseNet velmi zásadní, vzhledem k tomu, že projekt má sloužit městům k tomu, aby měla dostatek relevantních informací o kvalitě vzduchu a mohla je tak využívat k dalšímu plánování.

Zajímavé poznání spočívalo také v tom, jak moc je o “smart řešení” vlastně zájem nejen ve městech, ale i z pohledu investic. Dlužno podotknout že z rozhovorů vyplynulo především to, že aktuální situace v městech je velmi složitá a města nejsou úplně připravena na to, aby poskytovala veřejně data, která do občanské sféry rozhodně patří a na kterých je možné stavět chytrá řešení.

Pokud se pak jedná o řešení, která zabírají přímo fyzický prostor (chytré lavičky, chytré zastávky), je velikou překážkou těchto řešení skupina faktorů, ke kterým patří například složité majetkové poměry vlastníků fyzických prostor, dlouhodobě uzavřené smlouvy s poskytovateli komerční reklamy a poněrně vysoká cena řešení, která si bez reklamy, či jiných komerčních useCases na sebe nevydělají v takovém rozsahu, v jakém by bylo třeba je nasazovat, aby se stala plnohotnotným řešení pro města. Nadějné ale bylo to, že projekt SenseNet vlastně nespadá to této problémové kategorie fyzických řešení a jeho nasazení je tak daleko snadnější a nemusel by s ním být větší problém.

Linky na zajímavé projekty, které jsem si z hackatonu v Ústí odvezl:

  • https://podejto.cz/ - různe useCases pro projekt Datové schránky, tak, aby bylo možné různé formuláře pro různé životní situace podávat úplně elektronicky
  • http://www.akatastr.cz/ - snadno dostupný Katastr Nemovitostí jako aplikace pro mobilní telefony
  • http://opendata.praha.eu/ - portál pro prezentaci otevřených dat poskytovaných městem Praha, který by se mohl stát jednou z možných vizualizací prijektu SenseNet
  • Overdrive

Webové stránky jsou zatím dostupné na GitHubové stránce : SenseNet project, Web a stále na nich ještě pracujeme. Tato prezentace má být ale spíše statickým přehledem cílů a definice grantového projektu, o samotném progresu však bdeme psát blog, který zatím budeme hostovat přímo na stránkách Labka.cz, tedy tady.

Je velmi pravděodobné, že se změní jak formát Blogu a místo jeho hostování, stejně jako to, že se bude měnit statická prezentace, nicméně cílem bylo udělat poměrně rychle alespoň základy prezentace SenseNet.

Hlavní část dokumentace je stále ještě neveřejná, především proto, že existují lidé, kteří se hned od začátku snaží nad projektem převzít kontrolu, připadně si jej přivlastnit.

Dalším důvodem dočasné uzavěnosti dokumentace je především to, že na technické stránce se velmi intenzivně pracuje a rádi bychom zveřejňovali pouze funkční, otestovaná a ucelená řešení.

  • Overdrive
  • sensenet/sensenet.txt
  • Last modified: 2018/06/10 06:48
  • by over23