SenseNet : Project Blog

bastl1.jpg

Tak tady máme další hardwarový úspěch SenseNet : modul Smysly, tedy senzory.

Pro ty z vás, kteří čistě náhodou nesledují náš progres od počátku: samotné senzory jsou pouze jedna část hardware, který byde rozmístěn po městech a v krajině, důležitý byl ale také komunikační modul, který nás trošku trápil posledních přibližně dva měsíce. Dnes konečně začal chodit modul Narrow Band (NB-IoT) codename Sara na testovací BTS společnosti Vodafone umístěné na Bánské Univerzitě v Ostravě.

Přenesli jsme první dva testovací UDP pakety a jde se stavět server, na který už potečou data ze samotných senzorů.

Malý krok pro lidstvo, velký krok pro infrastrukturu SenseNetu.

Konečně se mi dostaly do rukou nějaké obrázky z Smart City Hackatonu v Ústí nad Labem, kde jsem byl jako mentor a zároveň jsme tam předstvaili koncept SenseNet.

Celá akce byla poměrně zajímavá tím, kterak byl hackaton zorganizovaný: hned na začátku byly totiž k dispozici jak témata, kterým se měli jednotlivé teamy věnovat, a zároveň také existovaly jakés takés datové podklady, na kterých bylo možné projekt vystavět. Mne osobně nejvíce zaujal projekt komunikace občana se státní zprávou, bohuže jsem měl dojem, že team řešitelů byl sestaven z lidí, kteří byli ještě příliš mladí na to, aby si dokázali představit jaké utrpení taková komunikace přináší byť při těch zcela základních úkonech, jakými je změna občanky, změna bydliště, či například jen mít pod kontrolou věci, které člověk má vědět, ale většinou neví (příkladem budiž třeba placení odvozu odpadů).

Pro team Labky bylo asi nejdůležitější setkání s dalšími mentory, kteří byli přecejen o něco zkušenější v každodenní business i bureocracy praxi, takže se nám podařilo navázat kontakty na několika radnicích, včetně té hlavní Pražské, což je pro projekt SenseNet velmi zásadní, vzhledem k tomu, že projekt má sloužit městům k tomu, aby měla dostatek relevantních informací o kvalitě vzduchu a mohla je tak využívat k dalšímu plánování.

Zajímavé poznání spočívalo také v tom, jak moc je o “smart řešení” vlastně zájem nejen ve městech, ale i z pohledu investic. Dlužno podotknout že z rozhovorů vyplynulo především to, že aktuální situace v městech je velmi složitá a města nejsou úplně připravena na to, aby poskytovala veřejně data, která do občanské sféry rozhodně patří a na kterých je možné stavět chytrá řešení.

Pokud se pak jedná o řešení, která zabírají přímo fyzický prostor (chytré lavičky, chytré zastávky), je velikou překážkou těchto řešení skupina faktorů, ke kterým patří například složité majetkové poměry vlastníků fyzických prostor, dlouhodobě uzavřené smlouvy s poskytovateli komerční reklamy a poněrně vysoká cena řešení, která si bez reklamy, či jiných komerčních useCases na sebe nevydělají v takovém rozsahu, v jakém by bylo třeba je nasazovat, aby se stala plnohotnotným řešení pro města. Nadějné ale bylo to, že projekt SenseNet vlastně nespadá to této problémové kategorie fyzických řešení a jeho nasazení je tak daleko snadnější a nemusel by s ním být větší problém.

Linky na zajímavé projekty, které jsem si z hackatonu v Ústí odvezl:

  • https://podejto.cz/ - různe useCases pro projekt Datové schránky, tak, aby bylo možné různé formuláře pro různé životní situace podávat úplně elektronicky
  • http://www.akatastr.cz/ - snadno dostupný Katastr Nemovitostí jako aplikace pro mobilní telefony
  • http://opendata.praha.eu/ - portál pro prezentaci otevřených dat poskytovaných městem Praha, který by se mohl stát jednou z možných vizualizací prijektu SenseNet
  • Overdrive

Webové stránky jsou zatím dostupné na GitHubové stránce : SenseNet project, Web a stále na nich ještě pracujeme. Tato prezentace má být ale spíše statickým přehledem cílů a definice grantového projektu, o samotném progresu však bdeme psát blog, který zatím budeme hostovat přímo na stránkách Labka.cz, tedy tady.

Je velmi pravděodobné, že se změní jak formát Blogu a místo jeho hostování, stejně jako to, že se bude měnit statická prezentace, nicméně cílem bylo udělat poměrně rychle alespoň základy prezentace SenseNet.

Hlavní část dokumentace je stále ještě neveřejná, především proto, že existují lidé, kteří se hned od začátku snaží nad projektem převzít kontrolu, připadně si jej přivlastnit.

Dalším důvodem dočasné uzavěnosti dokumentace je především to, že na technické stránce se velmi intenzivně pracuje a rádi bychom zveřejňovali pouze funkční, otestovaná a ucelená řešení.

  • Overdrive