Projekt UV lampy s výkonovými LED pro výrobu plošných spojů

Project owner: peterbay
Interested:
Related: workshop ohledně výroby plošňáků

Vytvořit UV lampu pro osvit plošných spojů s kratší dobou osvitu

 • TODO: vytvořit schéma zapojení
 • TODO: vytvořit montážní schéma
 • vyrobeny tři profily s LED diodami
9 ks UV LED diody o výkonu 1W[http://www.gme.cz/led-uv-1w-120-d8-lc-gt-p04v34101-p518-183]
9 ks sokl pro výkonové LED diody[http://www.gme.cz/sokl-pro-vykonove-led-pajeci-gt-p13pcb20-p624-418]
1 ks hliníkový profilHornbach
18 ksšroubek 3mm x 20mmHornbach
18 ksnevodivá podložka 3mmza starých zásob šroubků pro základní desky - možno vyrobit pomocí dvou průbojníků a plastové folie
18 kskovová podložka 3mmHornbach
18 ksmatice 3mmHornbach
1 kspasta pod chladiče[http://www.gme.cz/teplovodiva-pasta-extrem-25ml-p749-020]
 • Nařežeme hliníkový profil

ASCII

 • Navrtáme díry pro uchycení LED diod a pro přišroubování profilu (díry pro přišroubování profilu nejsou na obrázku zachyceny)

ASCII

 • Připravíme si pastu na chladiče

ASCII

 • Naneseme pastu na sokl pro LED

ASCII

 • Připájíme LED diodu na sokl (co nejvíce ji přitlačíme, aby byla vrstva pasty mezi LED a soklem co nejtenčí)

ASCII

 • Připravíme si šroubky s nevodivými podložkami (pájecí plošky na soklu jsou hned u vybrání pro šroubek a kovová podložka by vytvořila zkrat mezi diodami). Ke šroubkům si připravíme i kovové podložky a matičky.

ASCII

 • Potřeme sokly s připájenými LED diodami ze spodní strany pastou na chladiče a přišroubujeme je.

ASCII

 • Propojíme LED diody drátem do série. Katoda jedné diody je spojená s anodou druhé diody. Katoda druhé diody je spojena s anodou třetí diody.

ASCII

 • project/uv-lamp-power-leds.txt
 • Last modified: 2016/02/08 15:04
 • by peterbay