SDR

HAM Radio

 • tohle bude na testu: http://www.crk.cz/PREFC mrtvý odkaz
 • Otázky pro písemné testy pro získání jednotlivých druhů průkazů amatérské radiokomunikační služby včetně správných odpovědí.
 • HAM krouzek v Ova: v po-čt 9-12h se dostavit na VŠB, FEI, Martin Tomis, EA109, kde tě zaregistruji do klubu, ale k dědovi Novákovi můžeš i bez toho… klubový poplatek je tuším 50Kč/rok Radioklub VŠB
$ brew update
$ brew upgrade # may be unnecessary
$ brew tap metacollin/gnuradio
$ brew install gnuradio # took 55 mins on my laptop & installed python via homebrew
$ brew install librtlsdr --HEAD # this installed b4c4e723f3656954f160b3f8df4e8804e4a46acd for me
$ brew tap chleggett/gqrx
$ brew tap chleggett/gr-osmosdr
$ pip install cheetah
$ brew install gqrx
$ brew linkapps gqrx
$ open /Applications/Gqrx.app/Contents/MacOS/Gqrx

Run with:

 /usr/local/Cellar/gqrx/2.4/Gqrx.app/Contents/MacOS/Gqrx 
$ brew install dsd
$ brew instal socat

dump1090

mkdir ~/sdr; cd ~/sdr
git clone https://github.com/MalcolmRobb/dump1090
cd dump1090; make
./dump1090 --interactive --net

edit like this

 deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie main contrib non-free rpi

patch whole system

 apt-get update
 apt-get upgrade

apt gnuRadio

 apt-get install gnuradio
 

DSD : Digital Speech Decoder

not tested:

sudo apt-get install cmake
cd ~
mkdir dsd-src
cd dsd-src
wget -O mbelib.zip https://github.com/szechyjs/mbelib/archive/master.zip
wget -O dsd.zip https://github.com/szechyjs/dsd/archive/master.zip
unzip mbelib.zip
unzip dsd.zip
rm *.zip
cd mbelib-master
mkdir build
cd build
cmake ..
make
sudo make install
sudo ldconfig /usr/local/lib
cd ~/dsd-src/dsd-master
mkdir build
cd build
cmake ..
make
sudo make install
add snd-pcm-oss to /etc/modules
amixer cset numid=3 1
<reboot>

testme:

dsd -i /dev/dsp -n -v 1

showme what you can do:

over@picka ~/digital_speech/dsd/build $ dsd -a
Digital Speech Decoder 1.7.0-dev (build:v1.6.0-86-g7ee04e5)
mbelib version 1.3.0
xcb_connection_has_error() returned true
ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.front
ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.rear
ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.center_lfe
ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.side
ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround21
ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround21
ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround40
ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround41
ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround50
ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround51
ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround71
ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.iec958
ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.iec958
ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.iec958
ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.hdmi
ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.hdmi
ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.modem
ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.modem
ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.phoneline
ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.phoneline
xcb_connection_has_error() returned true
xcb_connection_has_error() returned true
xcb_connection_has_error() returned true
xcb_connection_has_error() returned true
Cannot connect to server socket err = No such file or directory
Cannot connect to server request channel
jack server is not running or cannot be started

PortAudio version number = 1899
PortAudio version text = 'PortAudio V19-devel (built Feb 21 2014 06:46:01)'
Number of devices = 7
--------------------------------------- device #0
Name            = sunxi-CODEC: PCM (hw:0,0)
Host API          = ALSA
Max inputs = 2, Max outputs = 2
Default sample rate     = 44100.00
--------------------------------------- device #1
Name            = sysdefault
Host API          = ALSA
Max inputs = 128, Max outputs = 128
Default sample rate     = 44100.00
--------------------------------------- device #2
Name            = pulse
Host API          = ALSA
Max inputs = 32, Max outputs = 32
Default sample rate     = 44100.00
--------------------------------------- device #3
Name            = mmap0
Host API          = ALSA
Max inputs = 2, Max outputs = 2
Default sample rate     = 44100.00
--------------------------------------- device #4
Name            = dmix
Host API          = ALSA
Max inputs = 0, Max outputs = 2
Default sample rate     = 48000.00
--------------------------------------- device #5
[ Default Input, Default Output ]
Name            = default
Host API          = ALSA
Max inputs = 32, Max outputs = 32
Default sample rate     = 44100.00
--------------------------------------- device #6
[ Default OSS Input, Default OSS Output ]
Name            = /dev/dsp
Host API          = OSS
Max inputs = 16, Max outputs = 16
Default sample rate     = 44100.00
----------------------------------------------
 • so in case we want to use default device, lets tak its #5
dsd -i pa:5 -o pa:5
 • manipulate soudn outputs/inputs by
 pavucontrol
 • pipe I/O to fucntional device
padsp dssocat UDP-RECV:7355 - | padsp dsd -i /dev/dsp -o /dev/dsp

RTL-SDR

RADIO-TEORIE

 • Evidence stanic bezdrátového místního informačního systému (BMIS) | Český telekomunikační úřad:

http://www.ctu.cz/vyhledavaci-databaze/evidence-stanic-bezdratoveho-mistniho-informacniho-systemu-bmis/prehled

 • ANTENNA MAGUS - List of Antennas | Explore | Features | The leading Antenna Design Software tool. | Antenna Design. Simplified:

http://www.antennamagus.com/antennas.php?page=antennas

NOTES

22:16:03 < Over23> bry vecer, prosba prosbouci
22:16:13 < Over23> je tu nekdo kdo si hraje s dsd?
22:16:31 < Over23> konkretne tenhle problem:
22:16:34 < Over23> over@picka ~ $ socat UDP-RECV:7355 - | dsd -i /dev/stdout
22:16:34 < Over23> Digital Speech Decoder 1.7.0-dev (build:v1.6.0-86-g7ee04e5)
22:16:34 < Over23> mbelib version 1.3.0
22:16:34 < Over23> Error, couldn't open /dev/audio
22:16:36 < Over23> 2016/03/19 23:15:52 socat[8975] E write(1, 0x7d5438, 256): Broken pipe
22:17:56 < Jenda`> Over23: vždy jsem dekodoval jen wav, musí být 1ch 48kHz S16_LE
22:18:49 < Over23> muzu videt nejaky priklad?
22:20:07 < Over23> respektive cesta tedy ma byt bud z gqrx > wav > dsd chalu li dobre [resp sdr_fm > file]
22:20:18 < Over23> respektive cesta tedy ma byt bud z gqrx > wav > dsd chalu li dobre [resp sdr_fm > file > dsd]
22:20:50 < Jenda`> ffmpeg -i foo.wav -ac 1 -ar 48000 -y ble.wav; dsd -i ble.wav -w out.wav
22:21:03 < Jenda`> foo.wav je z gqrx
22:21:18 < Jenda`> nahrané jako nbfm s šířkou alespoň 13 kHz
 • project/sdr.txt
 • Last modified: 2016/12/04 13:29
 • by embargo