Project owner: lichnak, PeterBay
Interested:
Related:
Reference: https://Espressif.com
License: Uveďte původ-Zachovejte licenci; CC BY-SA

Cílem tohoto návodu je vytvořit vývojařské prostředí pro práci a vývoj NodeMCU řešení na operačním systému Ubuntu.

Obsah

Nahrání firmware

V návodu Linux Firmware Build Environment jsme si ukázali jak NodeMCU firmware zkompilovat. Firmware je nyní potřeba do ESP8266 nahrát. K tomuto účelu jsou na internetu dostupné programy a skripty. Předvedeme si nástroj pro Linux napsaný v Pythonu Esptool.py.

Před nahráním NodeMCU firmware se ujistěte, že jej se máte zkompilovaný. Také před nahráním firmwaru je třeba na NodeMCU zapnout FLASH mód a budťo zmáčknutím tlačítka FLASH na NodeMCU nebo před rebootem nastavte na pin GPIO0 na hodnotu LOW. Viz. upozornění

Výsledný zkopilovaný bootloader a firmware je uložen ve složce ../nodemcu-firmware/bin. Bootloader nese název 0x00000.bin a firmware 0x10000.bin.

-rw-rw-r--  1 node node  27872 Oct 26 11:21 0x00000.bin
-rw-rw-r--  1 node node 357683 Oct 26 11:21 0x10000.bin

Nástoj Esptool.py

Esptool vyžaduje Python 2. K instalaci esptool použijeme správce balíčků pip.Pokud používáte verzi Pythonu 2 >=2.7.9 nebo Python 3 >=3.4 pip je již součástí vaší instalace.

Instalace pip:

python get-pip.py

Instalace esptool pomocí pip:

sudo pip install –upgrade esptool

Pokud máte výchozí verzi Python 3, pak příkaz bude následující:

sudo pip2 install esptool

Zkombinování bin souborů do monolitní binárky:

esptool.py make_image -f bin/0x00000.bin -a 0x00000 -f bin/0x10000.bin -a 0x10000 bin/flash.bin

Předtím než budeme nahrávat firmware ujistěte se, že jste členy dialout skupiny, která vám dá práva a můžete komunikovat přes sériový port např. /dev/ttyUSB0. Přidání aktuálního uživatele do dialout skupiny:

sudo adduser $USER dialout

Nahrání výsledných binárek po kompilaci:

esptool.py --port /dev/ttyUSB0 write_flash -fm dio -fs 32m 0x00000 bin/0x00000.bin 0x10000 bin/0x10000.bin

Nahrání monolitické binárky:

esptool.py --port /dev/ttyUSB0 write_flash -fm dio -fs 32m 0x00000 bin/flash.bin

Nahrání LUA skriptů na ESP8266

Nástrojů pro nahravání existuje víc než dost a jsou zdokumentovány zde.

Nástroj Luatool

Stránka projektu na GitHubu: LUA Tool

Stáhněte si luatool:

mkdir -p ~/.opt && cd ~/.opt
git clone https://github.com/4refr0nt/luatool.git

Nahrání init.lua soboru:

cd ~/.opt/luatool/luatool
python luatool.py --port /dev/ttyUSB0 --src init.lua --dest init.lua --verbose

Instalace MQTT Brokera MosquittoInstallace MongoDB ServeruInstalace Node.jsInstalace Node.js balíčků

Instalace Node.js balíčků mqtt, mongodb, pm2

npm install -g mqtt
npm install -g mongodb
npm install -g pm2

Instalace Node-Red

Instalace Node-Red

npm install -g node-red

Instalace vlastní sestavy Node-Red https://github.com/node-red/node-red/releases/latest

npm install --production

Spustění Node-Red

node node_modules/node-red/red.js

Konfigurace automatického spuštění Node-Red

pm2 start C:\Users\<USER-NAME>\AppData\Roaming\npm\node_modules\node-red\red.js --save
  • project/nodemcu_ubudev.txt
  • Last modified: 2017/03/26 12:57
  • by licho