Project owner: lichnak, PeterBay
Interested:
Related:
Reference: https://Espressif.com
License: Uveďte původ-Zachovejte licenci; CC BY-SA

Návod jak postupovat při instalaci a nastavení prostředí na Ubuntu Serveru, a následné kompilace firmware pomocí nástroje make.

Originální návod je dostupný na ESP8266 Wiki

Prostředí pro kompilaci firmware pro NodeMCU je postaveno na serveru Ubuntu.

Pro instalaci nám stačí mini verze. 64-bit Ubuntu (mini.iso)

V instalátoru Ubuntu vybereme pouze “Basic Ubuntu Server” a “openSSH Server”

Po restaru je potřeba doinstalovat následující aplikace

sudo apt-get install build-essential zip gdb vim make unrar autoconf automake bison texinfo libtool mc gcc g++ gperf libc-dbg ncurses-dev expat lua5.1 lua5.1-doc luarocks gperf bison flex texinfo git help2man gawk python python-pip unzip screen python2.7 python-serial

for m in lua-bitlib luafilesystem md5 luaposix luasocket; do sudo luarocks install $m; done

sudo pip install mkdocs

Stáhnout z githubu ESP Open SDK a spustit make

git clone --recursive https://github.com/pfalcon/esp-open-sdk

cd esp-open-sdk

make STANDALONE=y |& tee make0.log

Pokud se při spuštění make STANDALONE=y |& tee make0.log vyskytne chyba (chybějící aplikace a pod.), tak je třeba ji doinstalovat a spustit make STANDALONE=y |& tee make0.log znovu

Editovat soubor ~/.bashrc a přidat na jeho konec

export PATH="$HOME/esp-open-sdk/xtensa-lx106-elf/bin/:$PATH"
alias xgcc="xtensa-lx106-elf-gcc"

Na stránce s firmware zjistit odkaz na poslední verzi

Stáhnout zdrojové soubory a rozbalit je

cd ~
wget https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware/archive/1.5.4.1-master_20161001.zip
unzip 1.5.4.1-master_20161001.zip -d nodemcu-firmware

Otevřít adresář

cd ~/nodemcu-firmware/nodemcu-firmware-1.5.4.1-master_20161001

V souboru user_modules.h je možné zapínat a vypínat moduly, které budou zahrnuty do firmware

mcedit app/include/user_modules.h

Spuštění kompilace firmware se provede příkazem

make

Výsledný firmware je uložen ve složce bin, např.

-rw-rw-r--  1 node node  27872 Oct 26 11:21 0x00000.bin
-rw-rw-r--  1 node node 357683 Oct 26 11:21 0x10000.bin
  • project/nodemcu_lbe.txt
  • Last modified: 2017/03/11 20:14
  • by licho