Audio streming

Project owner: dron
Interested:
Related:
License: Uveďte původ-Zachovejte licenci CC BY-SA

Základní motivace tohoto projektu je realizace audio streamu ze stage do studia na jednom milém malém festivalu (Letní zvěř 2016). Nicméně tyto principy lze použít kdykoli na cokoli…

Možností a nástrojů jak dostat audio z jednoho místa na druhé je spousta. Zde několik, o kterých vím (určitě to nebude úplný seznam, klidně doplňte…). Samozřejmě se bavím pouze o otevřených systémech a aplikacích…

 • PulseAudio - tento audioserver umí přímo vytvářet a připojovat vzdálené zdroje audio signálu. S úspěchem používám, ale na kabelu. Audio posílám nekomprimovaně, což je náročné na šířku pásma a chybovost média. Dost pravděpodobně naprosto nevhodné pro bezdrát (ale netestováno…)
 • IceCast - stremingový server. Umí streamovat enkodované audio mnoha připojeným klientům pomocí http.

Co se týče konkrétně Letní zvěře, tak to zkusíme udělat s IceCastem a posléze se uvidí, jestli to bylo dobré řešení…

 • Stage:
  • audio výstup z mixu, line-out
  • PC bazmek s line-in vstupem Raspberry PI s externí USB zvukovkou (digitalizace, streaming)
  • WiFi client
 • Studio:
  • WiFi AP
  • PC bazmek s line-out výstupem (příjem streamu)
  • mix
  • výstup z mixu je už streamován na skutečný stream server

Nejjednodušší setup je klient - AP, ale aktuálně použijeme setup původně určený pro UfoBufo2016, což je na třech TP-Link TL-WDR4300 a OpenWRT postavené WDS. Milé je, že LAN porty jsou probridgeované s WLAN, tak stačí APčka zapnout a připojit na každé straně jedno PC (Stage a studio). Detailně popíšu jindy… TODO

Adresace

 • WDS používá subnet 10.0.0.0/21 (255.255.248.0)
 • 3 AP mají adresy 10.0.0.1 - 3
 • PC Stage bude staticky 10.0.0.10/21
 • PC Studio bude staticky 10.0.0.11/21

Na stage bude PC s Line-in vstupem z mixu. Budeme zde típat input source a posílat do ices, který to bude enkodovat a stremovat na druhou stranu do studia.

V Linuxu existuje docela dost audio serverů… Zmíním nastavení pro dva

Alsa sound

Tohle se bude týkat spíše varianty s RB Pi (a externí zvukovkou).

lsusb
lsmod | grep snd.usb.audio

Vypsání audio výstupů

aplay -l

Vypsání audio vstupů

arecord -l

Je potřeba si poznačit Card a Device numbers - alsa device ja pak označeno jako hw:Card,Device (např. hw:0,1).

Nainstalujeme a připravíme config Ices (pozor na řádek <param name=“device”>hw:0,1</param>).

yum install ices
nano /etc/ices.conf
<?xml version="1.0"?>
<ices>
  <!-- run in background -->
  <background>1</background>
  <!-- where logs, etc go. -->
  <logpath>/var/log/ices</logpath>
  <logfile>ices.log</logfile>
  <!-- 1=error,2=warn,3=info,4=debug -->
  <loglevel>4</loglevel>
  <!-- set this to 1 to log to the console instead of to the file above -->
  <consolelog>0</consolelog>

  <!-- optional filename to write process id to -->
  <!-- <pidfile>/home/ices/ices.pid</pidfile> -->

  <stream>
    <!-- metadata used for stream listing (not currently used) -->
    <metadata>
      <name>Letni zver main stage stream</name>
      <genre>Psychedelic</genre>
      <description>Live stream from main stage of Letni zver 2016 festival...</description>
    </metadata>

<input>
  <module>alsa</module>
  <param name="rate">44100</param>
  <param name="channels">2</param>
  <param name="device">hw:0,1</param>
  <param name="periods">2</param>
  <param name="buffer-time">500</param>
</input>

<instance>
  <!-- icecast server, kam budeme audio posilat -->
  <hostname>10.0.0.11</hostname>
  <port>8000</port>
  <password>heslo</password>
  <mount>/letnizver.ogg</mount>
  <reconnectdelay>2</reconnectdelay>
  <reconnectattempts>5</reconnectattempts>
  <maxqueuelength>80</maxqueuelength>
  <encode>
    <nominal-bitrate>64000</nominal-bitrate> <!-- bps. e.g. 64000 for 64 kbps -->
    <samplerate>44100</samplerate>
    <channels>2</channels>
  </encode>
</instance>

	</stream>
</ices>

a spustíme ices

ices /etc/ices.conf

Pulse audio

Situace spíše s plnotučnou moderní Linuxovou distribucí (např. Fedora).

yum install paman ices
nano /etc/ices.conf
<?xml version="1.0"?>
<ices>
  <!-- run in background -->
  <background>0</background>
  <!-- where logs, etc go. -->
  <logpath>/var/log/ices</logpath>
  <logfile>ices.log</logfile>
  <!-- 1=error,2=warn,3=info,4=debug -->
  <loglevel>4</loglevel>
  <!-- set this to 1 to log to the console instead of to the file above -->
  <consolelog>0</consolelog>

  <!-- optional filename to write process id to -->
  <!-- <pidfile>/home/ices/ices.pid</pidfile> -->

  <stream>
    <!-- metadata used for stream listing (not currently used) -->
    <metadata>
      <name>Letni zver main stage stream</name>
      <genre>Psychedelic</genre>
      <description>Live stream from main stage of Letni zver 2016 festival...</description>
    </metadata>

<input>
  <module>stdinpcm</module>
  <param name="rate">44100</param>
  <param name="channels">2</param>
</input>

<instance>
  <!-- icecast server, kam budeme audio posilat -->
  <hostname>10.0.0.11</hostname>
  <port>8000</port>
  <password>heslo</password>
  <mount>/letnizver.ogg</mount>
  <reconnectdelay>2</reconnectdelay>
  <reconnectattempts>5</reconnectattempts>
  <maxqueuelength>80</maxqueuelength>
  <encode>
    <nominal-bitrate>64000</nominal-bitrate> <!-- bps. e.g. 64000 for 64 kbps -->
    <samplerate>44100</samplerate>
    <channels>2</channels>
  </encode>
</instance>

	</stream>
</ices>

Nyní je potřeba zjistit, jaký source (vstup) budeme streamovat. Zajímá nás název source (druhý sloupec, např. alsa_input.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo).

pactl list short sources

Poznámka: Pokud má source příponu .monitor, tak se jedná o monitor (odposlech) toho, co hraje na odpovídajícím výstupu.

Poznámka: Pokud bychom chtěli posílat přímo výstup nějaké konkrétní, audio výstup produkující, aplikace, tak viz. https://wiki.archlinux.org/index.php/PulseAudio/Examples#Monitor_specific_output

Ices nemá podporu přímo pro Pulseaudio, ale lze to obejít pomocí modulu stdinpcm a posíláním audia do stdin ices.

parec -d alsa_input.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo --raw | ices /etc/ices.conf

Debug

tail -f /var/log/ices/ices.log

Ve studiu bude také PC, kde poběží Icecast…

yum install pulseaudio-utils icecast
nano /etc/icecast.xml
<icecast>
  <limits>
    <clients>100</clients>
    <sources>2</sources>
    <threadpool>5</threadpool>
    <queue-size>524288</queue-size>
    <client-timeout>30</client-timeout>
    <header-timeout>15</header-timeout>
    <source-timeout>10</source-timeout>
    <!-- If enabled, this will provide a burst of data when a client 
       first connects, thereby significantly reducing the startup 
       time for listeners that do substantial buffering. However,
       it also significantly increases latency between the source
       client and listening client. For low-latency setups, you
       might want to disable this. -->
    <burst-on-connect>0</burst-on-connect>
    <burst-size>65535</burst-size>
  </limits>

  <authentication>
    <source-password>heslo</source-password>
    <relay-password>heslo</relay-password>

    <admin-user>admin</admin-user>
    <admin-password>heslo</admin-password>
  </authentication>

  <hostname>localhost</hostname>

  <listen-socket>
    <port>8000</port>
    <!-- <shoutcast-mount>/stream</shoutcast-mount> -->
  </listen-socket>


  <fileserve>1</fileserve>

  <paths>
    <!-- basedir is only used if chroot is enabled -->
    <basedir>/usr/share/icecast</basedir>

    <!-- Note that if <chroot> is turned on below, these paths must both
       be relative to the new root, not the original root -->
    <logdir>/var/log/icecast</logdir>
    <webroot>/usr/share/icecast/web</webroot>
    <adminroot>/usr/share/icecast/admin</adminroot>
    <pidfile>/var/run/icecast/icecast.pid</pidfile>

    <alias source="/" dest="/status.xsl"/>
  </paths>

  <logging>
    <accesslog>access.log</accesslog>
    <errorlog>error.log</errorlog>
    <!-- <playlistlog>playlist.log</playlistlog> -->
    <loglevel>3</loglevel> <!-- 4 Debug, 3 Info, 2 Warn, 1 Error -->
    <logsize>10000</logsize> <!-- Max size of a logfile -->
    <!-- If logarchive is enabled (1), then when logsize is reached
       the logfile will be moved to [error|access|playlist].log.DATESTAMP,
       otherwise it will be moved to [error|access|playlist].log.old.
       Default is non-archive mode (i.e. overwrite)
    -->
    <!-- <logarchive>1</logarchive> -->
  </logging>

  <security>
    <chroot>0</chroot>
    <changeowner>
      <user>icecast</user>
      <group>icecast</group>
    </changeowner>
  </security>
</icecast>
service icecast start

a bacha na firewall… (stopnout, nebo povolit přístup na port 8000/tcp)

service firewalld stop

nebo

service iptables stop

Stream je pak dostupný na lokální adrese a portu 8000 např. přes browser.

Tento setup stačí pro stremování audia mnoha dalším uživatelům - záleží na dosažitelnosti adresy icecast serveru.

Pokud chceme stream přehrát přímo na icecast serveru, pak např. utilitkou ogg123 (mpg123, mplayer,…)

ogg123 http://10.0.0.11:8000/letnizver.ogg

Debug

Poslouchá icecast na portu 8000?

netstat -lntp
...
tcp    0   0 0.0.0.0:8000      0.0.0.0:*        LISTEN   3070/icecast
...

A co se děje v logu?

tail -f /var/log/icecast/*.log
 • Příště je potřeba dovézt uchozené a otestované kompletní řešení. Bastlit to na místě bylo mírně stresující…
 • Reálně byl na stage použit malý NB s externí zvukovkou a streamerem BUTT. Problém byl s uchozením externí zvukovky na RbPi (aspoň v rámci časového presu - otestovat a dopsat TODO).
 • WiFi fungovala bezproblémově, ale to se celkem čekalo, bylo to na cca 75m a přímou viditelnost (https://mapy.cz/s/12INt)
 • Nakonec byl místo ogg streamu použit mp3 192kbit stream. Ogg se z neznámých důvodů dost sekal (streamer bylo RbPi, které se ale nakonec nepoužilo)
 • Na stage běžel Icecast na RbPi a load minimální (ale reálně byl jen 1 klient, ).
 • Z nouze byl mezi Icecastem a mixem ještě vetknutý můj notebook, který přijímal stream a hrál jej pomocí mpg123 na lokální zvukovce.

tmp

Tohle je jen dočasný bordel z předchozího pokusu. Protřídit TODO…

instalace na labkovy centos6

yum install pulseaudio-utils icecast
yum localinstall ftp://ftp.pbone.net/mirror/li.nux.ro/download/nux/dextop/el6/i386/ices-2.0.1-10.el6.nux.i686.rpm

seznam sinku na starsi verzi pactl

LANG=C pactl list | grep -A2 'Source #' | grep 'Name: ' | cut -d " " -f2
 • project/audio_streaming.txt
 • Last modified: 2016/09/06 21:46
 • by dron