Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
project:esp8266_ariston_boiler:ovladani_bojleru_ariston_velis_evo_wi-fi_100_skrze_wifi [2020/03/20 08:26]
cyberian
project:esp8266_ariston_boiler:ovladani_bojleru_ariston_velis_evo_wi-fi_100_skrze_wifi [2020/08/22 19:08] (current)
cyberian
Line 6: Line 6:
 | **License:​** | [[https://​creativecommons.org/​licenses/​by-sa/​3.0/​|Uveďte původ-Zachovejte licenci CC BY-SA]]  ​ | **License:​** | [[https://​creativecommons.org/​licenses/​by-sa/​3.0/​|Uveďte původ-Zachovejte licenci CC BY-SA]]  ​
  
-Projekt vznikl 20.3.2020. Aktuálně se ještě dostěhovávám,​ takže bližší info tu bude nejřív za měsíc ​:)+Dočasně pozastavenoNejdříve ​bude projekt přehráváním audia :)
  • project/esp8266_ariston_boiler/ovladani_bojleru_ariston_velis_evo_wi-fi_100_skrze_wifi.txt
  • Last modified: 2020/08/22 19:08
  • by cyberian