Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
project:dead_drops:promiskuitni_uloziste [2019/07/15 19:02]
cyberian O projektu
project:dead_drops:promiskuitni_uloziste [2019/07/15 19:02] (current)
cyberian
Line 4: Line 4:
 |**Interested:​** | ... | |**Interested:​** | ... |
 |**Related:​**| | |**Related:​**| |
-|**Linkz:​**| https://​en.wikipedia.org/​wiki/​USB_dead_drop;​ https://​deaddrops.com/​db/?​page=map | 
-| **License:​** | [[https://​creativecommons.org/​licenses/​by-sa/​3.0/​|Uveďte původ-Zachovejte licenci CC BY-SA]] ​ | 
- 
-===== O projektu ===== 
-dostal jsem na linuxových kurzech nápad. Myslím, že asi nejsem první, kdo ho dostal, nicméně.... 
-  
-Jde o to, že by jsme jako performance,​ kterou s oblibou děljí konceptuální umělci, umístili do veřejného prostoru veřejná uložiště dat. 
-  
-Napadají mě např. tyto varianty: 
-  
-- usb flashka, kterou si kolemjdoucí může připojit USB prodlužkou,​ nebo notebookem 
-  
-- ESP8266 v AP módu s microwebem s malým solárním panýlkem, baterkou a microSD kartou naletovanou na GPIO sběrnici, nutno dobře schovat ať se tak snadno nenajde 
-- ESP8266 s bluetooth modulem, který by spamoval okolní BT zařízení vzkazy a soubory ​ 
-  
-Ideální by byli místa, kde je hodně lidí. Dali by se možná využít vybydlené budovy v centru. 
-  
-Je na čase aby se o Labce zas vědělo ​ 
-  
-Takže co vy na to? 
- 
- 
- 
- 
  
  • project/dead_drops/promiskuitni_uloziste.txt
  • Last modified: 2019/07/15 19:02
  • by cyberian