Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
sensenet [2019/07/27 11:53]
cyberian how to debug trough serial port
sensenet [2019/09/04 09:04] (current)
over23 link na video z polaru
Line 3: Line 3:
 |**Project owner[S]:​**| [[user:​Overdrive]] -- [[user:​Ivan_Ahepjuk|Ivan_Ahepjuk]] -- [[user:​Dron|Dron]] -- [[user:​Cyberian]]| |**Project owner[S]:​**| [[user:​Overdrive]] -- [[user:​Ivan_Ahepjuk|Ivan_Ahepjuk]] -- [[user:​Dron|Dron]] -- [[user:​Cyberian]]|
 |**Interested:​** | [[user:​Dave_Page|Dave@Page]] -- [[user:​embargo|M. Bargo]] -- [[user:​duchar|Duchar]] -- [[user:​ruza]] -- [[user:​rainbof]] -- [[user:​adelajka]] | |**Interested:​** | [[user:​Dave_Page|Dave@Page]] -- [[user:​embargo|M. Bargo]] -- [[user:​duchar|Duchar]] -- [[user:​ruza]] -- [[user:​rainbof]] -- [[user:​adelajka]] |
-|**Related:​**| |+|**Related:​**| ​[[https://​polar.cz/​porady/​eko-magazin/​eko-magazin-21-03-2017-17-40|Video z POLAR TV, ktere vysvetluje, co delame, zacina kolem 05:48]]|
 |**Linkz:​**| https://​en.wikipedia.org/​wiki/​USB_dead_drop;​ https://​deaddrops.com/​db/?​page=map | |**Linkz:​**| https://​en.wikipedia.org/​wiki/​USB_dead_drop;​ https://​deaddrops.com/​db/?​page=map |
 | **License:​** | **__CLOSED SOURCE && afetr all core mebers goes ti public domain as viral GPL3 or higher__** [[https://​creativecommons.org/​licenses/​by-sa/​3.0/​|Uveďte původ-Zachovejte licenci CC BY-SA]] ​ | | **License:​** | **__CLOSED SOURCE && afetr all core mebers goes ti public domain as viral GPL3 or higher__** [[https://​creativecommons.org/​licenses/​by-sa/​3.0/​|Uveďte původ-Zachovejte licenci CC BY-SA]] ​ |
Line 20: Line 20:
 |sensoricnet-lora-0004| <1.0| no | Dron | testing | Lora, Opava, vyple | |sensoricnet-lora-0004| <1.0| no | Dron | testing | Lora, Opava, vyple |
 |NBIOT-0007| <1.0| no| martin_rysavy@centrum.cz| | bad sensor| |NBIOT-0007| <1.0| no| martin_rysavy@centrum.cz| | bad sensor|
-|NBIOT-0029| 1.0| yes| martin_rysavy@centrum.cz| testing| | +|NBIOT-0022| 1.0| nevi se |  | testing| OPC-N2 176861009 | 
-|NBIOT-0030| 1.0| yes| martin_rysavy@centrum.cz| testing| OPC-N2 176861013 | +|NBIOT-0028| 1.0| no - see debugg chapter| martin_rysavy@centrum.cz| testing| ​OPC-N2 176861006 ​
-|NBIOT-0031| 1.0| yes| martin_rysavy@centrum.cz| testing| OPC-N2 176861006 |+|NBIOT-0029| 1.0| yes - without BME280| mdostal.cz@gmail.com | OPC-N2 176861014, umisten v Labce, schazi BME280| 
 +|NBIOT-0030| 1.0| yes| | testing| OPC-N2 176861013, umisten v Labce za oknem 
 +|NBIOT-0031| 1.0| yes| over@labka.cz, 721 007 507 | testing/showtime| OPC-N2 176861006 |
 ||| | | | | ||| | | | |
  
Line 37: Line 39:
   * Marx GIT:   * Marx GIT:
   * Cyberian GIT: https://​github.com/​0xB800/​SensoricNet-particle-meter (old version)   * Cyberian GIT: https://​github.com/​0xB800/​SensoricNet-particle-meter (old version)
 +
 +===== Power Input and power supply =====
 +  * 6V/250milA
 +  * potrentially usable bathery [4days]: https://​www.dstechnik.cz/​specialni-6v-akumulator-20ah-pro-napriklad-nemocnicni-luzka-el-vozitka/​alarmguard-aku-6v-20ah-6272.html
 +
 +===== Boxing [cad, 3d printing sources] =====
 +  * To be addded by MICHAL
  
 ===== Logic + related links + PR ===== ===== Logic + related links + PR =====
Line 166: Line 175:
  
 ===== Debug ===== ===== Debug =====
 +{{:​j17.png?​200 |}}
 +{{ :​ftdi_usb_ttl.png?​400 |}}Ke čtení debug informací je vyhrazen seriový port vyvedený na konektoru J17, piny 13(TX) a 14(RX). Pokud nemáte v počítači sériový port, pak je potřeba převodník z USB na sériový port s TTL úrovněmi např. FTDI USB to TTL serial converter module. Jumper máme přehozený na 3,3V. Piny RX, TX se samozřejmě připojují křížem: RX<-TX, TX->RX. K tomu je potřeba připojit ještě GND pin.
 +
 +Nastavení portu, jak je vidět z minicomu (použít můžete jakýkoliv telnetový program) je 57600 baudů, 8 bitů bez parity, 1 stop bit.
 +Název portu zjistíte z výpisu jádra příkazem dmesg. V našem případě je to /​dev/​ttyUSB0. Parametr -s u minicomu spustí nastavení.
 +
 +
 +
 +
 <​code>​ <​code>​
 apt install minicom apt install minicom
Line 181: Line 199:
     |    Vyberte písmeno: ​                                                  |     |    Vyberte písmeno: ​                                                  |
     +-----------------------------------------------------------------------+     +-----------------------------------------------------------------------+
 +</​code>​
 +
 +<​code>​
 +DEBUG: tady
 +DEBUG: IoT module hw reset
 +DEBUG: IoT module hw reset done
 +DEBUG: NBIoT site connect
 +AT+CFUN=1
 +
 +ERROR
 +AT+CFUN=1
 +
 +ERROR
 +AT+CFUN=1
 +
 +ERROR
 +AT+CFUN=1
 +                                                                               
 +ERROR                                                                          ​
 </​code>​ </​code>​
  • sensenet.1564228381.txt.gz
  • Last modified: 2019/07/27 11:53
  • by cyberian