Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
project:kaplan_computer [2019/09/11 10:29]
cyberian [Kaplanův počítač] rear projection film
project:kaplan_computer [2019/09/11 13:25] (current)
cyberian Projekce na sklo brýlí
Line 17: Line 17:
  
 Zjišťuji zda je to vůbec uskutečnitelně tak abych v tom neutopil přes deset tisíc :) Zjišťuji zda je to vůbec uskutečnitelně tak abych v tom neutopil přes deset tisíc :)
 +
 +==== Projekce na sklo brýlí ====
 +Google nepoužívá projekci na sklo čímž velmi minimalizuje rozměry
 +https://​www.quora.com/​How-does-Google-Glass-project-the-image-onto-the-glass
 +
 +Šlo by zaslat čočku z brýlí na potažení nanovrstvou?​ Případně vyžít nalepitelnou vrstvu na sklo, která bude mít patrně nižší kontrast?
 +
 +Nalepitelná vrstva na sklo pro zpětnou projekci https://​www.ssidisplays.com/​rear-projection-film
 +
 +
  
 ===== Reference ===== ===== Reference =====
  • project/kaplan_computer.txt
  • Last modified: 2019/09/11 13:25
  • by cyberian