Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
project:esp8266_adc_grafana [2019/07/10 13:09]
cyberian [Reference]
project:esp8266_adc_grafana [2019/07/10 13:16] (current)
cyberian [Instalace Node-red]
Line 97: Line 97:
 sudo wget -O /​etc/​systemd/​system/​Node-Red.service https://​raw.githubusercontent.com/​ktndesai/​Node-RED/​master/​Node-Red.service sudo wget -O /​etc/​systemd/​system/​Node-Red.service https://​raw.githubusercontent.com/​ktndesai/​Node-RED/​master/​Node-Red.service
 </​code>​ </​code>​
 +Je potřebea zkontrolovat skript pro službu, zda ukazuje správně na nodejs a node-red
 +
 +Skript /​etc/​systemd/​system/​Node-Red.service obsahuje následující dva řádky, kde jsem si upravil správně cesty podle mé skutečnosti
 +
 +<​code>​
 +ExecStart=/​usr/​bin/​node $NODE_OPTIONS /​usr/​lib/​node_modules/​node-red/​red.js $NODE_RED_OPTIONS
 +WorkingDirectory=/​root/​.node-red/​
 +</​code>​
 +
 +Po restartu by jste měli nalézt přes příkaz
 +<​code>​
 +systemctl status Node-Red
 +</​code>​
 +
 +svoji službu aut. spuštěnou
 +
 Nyní máme připravený node-red s dashboardem. Do node-red editoru se lze dostat přes http://​localhost:​1880. Na dashboard proklikem z editoru přes tab dashboard a následně ikonou šipky na úhlopříčku nebo přes http://​localhost:​1880/​ui Nyní máme připravený node-red s dashboardem. Do node-red editoru se lze dostat přes http://​localhost:​1880. Na dashboard proklikem z editoru přes tab dashboard a následně ikonou šipky na úhlopříčku nebo přes http://​localhost:​1880/​ui
  
  • project/esp8266_adc_grafana.txt
  • Last modified: 2019/07/10 13:16
  • by cyberian