Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
project:dead_drops:dead_drop_uloziste [2019/07/15 20:34]
cyberian
project:dead_drops:dead_drop_uloziste [2019/07/18 06:14] (current)
cyberian [O projektu]
Line 19: Line 19:
 - ESP8266 s bluetooth modulem, který by spamoval okolní BT zařízení vzkazy a soubory ​ - ESP8266 s bluetooth modulem, který by spamoval okolní BT zařízení vzkazy a soubory ​
    
-Ideální by byli místa, kde je hodně lidí. Dali by se možná využít vybydlené budovy v centru.+Ideální by byli místa, kde je hodně lidí. Dali by se možná využít vybydlené budovy v centru. ​ ​Zasádrovat flashku do zdi, schovat vysílač. Lidé si tam mohou nechávat vzkazy, soubory s daty, básně... cokoliv
    
 Je na čase aby se o Labce zas vědělo ​ Je na čase aby se o Labce zas vědělo ​
  • project/dead_drops/dead_drop_uloziste.txt
  • Last modified: 2019/07/18 06:14
  • by cyberian