Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
project:actual [2020/03/15 16:39]
over23
project:actual [2020/03/15 16:53]
over23
Line 1: Line 1:
 ====== Actual info and useful info about Conrona/​Korona Covid-19 virus ====== ====== Actual info and useful info about Conrona/​Korona Covid-19 virus ======
    * To be used by NYX admins and relevant people from Nyx and simillar    * To be used by NYX admins and relevant people from Nyx and simillar
 +   * in case you want access here, you need to send me "​**__nick:​ xxx; email: yyy; name: optional__**"​ thorugh internal nyx mail, to id **Overdreive**
 +{{  project:​maska.jpeg?​220px}}
  
-Majitelé cryptocoin rigů, máte možnost nasadit svou mašinerii pro nalezení léku na covid-19: ​ +===== Uzitecne ===== 
-https://​foldingathome.org/​2020/​03/​10/​covid19-update/​ +  * [[https://​foldingathome.org/​2020/​03/​10/​covid19-update/​|Majitelé cryptocoin rigůmáte možnost nasadit svou mašinerii pro nalezení léku na covid-19  ]] 
-☼ koronavirus.mzcr.cz ☼ koronavirusvcr.cz ☼Operations Dashboard for ArcGIS ☼ COVID-19 Situation update – ECDC ☼ Coronavirus FAQ-CDC.GOV ☼ worldometers - coronavirus ☼ bezpecnost.praha.eu +  [[https://​www.consumer.org.hk/ws_chi/news/2020/covid-19-diymasks | znovu pouzivani masek NE!!! JAK UDELAT DALSI?]]
-noviny | ☼ La Stampa ☼ Corriere della Sera ☼ The Epoch Times - čínský exil ☼ Iran News Wire - íránský exil +
-| socky | ☼ Helen Branswell ☼ Dr. Angela Rasmussen ☼ Omar Šerý ☼ Trevor Bedford ☼ Marc Lipsitch ☼ Dr Emma Hodcroft ☼ Richard Neher ☼ Jiří Štefánek ☼ HKUMed prof. Leung ☼ 曾錚 Jennifer Zeng ☼ Heshmat Alavi +
-| výzkum | ☼ The Lancet coronavirus hub ☼ Elsevier coronavirus-information-center ☼ https://​bedford.io/​blog/​ncov-cryptic-transmission/​ +
-Ostatní odkazy a obrázky naleznete na | homepage | +
-Vzpomínáme +
-„Riziko, že se sem zavleče virus z ostatních zemí, s výjimkou Číny, bylo naprosto minimální,​ až téměř vyloučené“ -prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., 24.2.2020 +
- +
-„Rušit lety z Číny nepovažuji za racionální“ ​-Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch MHA, 27.1.2020 +
-Desinfekce koronavirů za 1 minutu (*+
-Povrch musí být před desinfekcí očištěn od špíny, organických látek +
-typ detail pozn. +
-líh min. 62% ethanol (1) +
-isopropylalkohol min. 75% isopropylalkohol (IPA) (1) +
-peroxid min. 0.5% peroxid vodíku (1) +
-chlór min. 0.1% chlornan sodný (SAVO) (1) +
-zahřátí min. 65° C po dobu 30 minut (2) +
-kyselina pH < 3 (2), (*) +
-zásada pH > 12 (2), (*) +
-(*) Pozor, chladné roztoky účinkují pomaleji, platí hlavně pro kyseliny, zásady, chlór! Na savé, porézní povrchy nutno nechat působit 5x déle. +
-(1) https://​www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701%2820%2930046-3/fulltext +
-(2) https://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​15350737 +
-WHO doporučuje pro Sars-CoV-2 inaktivační metody, které fungovaly na předchozí koronaviry ; https://​apps.who.int/​iris/​rest/​bitstreams/​1271257/​retrieve +
-Desinfikovanou kůži je nutné mastit, přesušená a rozpraskaná pokožka je vstupní bránou pro infekci.+
  • project/actual.txt
  • Last modified: 2020/03/15 16:53
  • by over23