Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
project:actual [2020/03/15 16:39]
over23
project:actual [2020/03/15 16:52]
over23
Line 1: Line 1:
 ====== Actual info and useful info about Conrona/​Korona Covid-19 virus ====== ====== Actual info and useful info about Conrona/​Korona Covid-19 virus ======
    * To be used by NYX admins and relevant people from Nyx and simillar    * To be used by NYX admins and relevant people from Nyx and simillar
 +{{  project:​maska.jpeg?​220px}}
  
-Majitelé cryptocoin rigů, máte možnost nasadit svou mašinerii pro nalezení léku na covid-19: ​ +===== Uzitecne ===== 
-https://​foldingathome.org/​2020/​03/​10/​covid19-update/​ +  * [[https://​foldingathome.org/​2020/​03/​10/​covid19-update/​|Majitelé cryptocoin rigůmáte možnost nasadit svou mašinerii pro nalezení léku na covid-19  ]] 
-☼ koronavirus.mzcr.cz ☼ koronavirusvcr.cz ☼Operations Dashboard for ArcGIS ☼ COVID-19 Situation update – ECDC ☼ Coronavirus FAQ-CDC.GOV ☼ worldometers - coronavirus ☼ bezpecnost.praha.eu +  [[https://​www.consumer.org.hk/ws_chi/news/2020/covid-19-diymasks | znovu pouzivani masek NE!!! JAK UDELAT DALSI?]]
-noviny | ☼ La Stampa ☼ Corriere della Sera ☼ The Epoch Times - čínský exil ☼ Iran News Wire - íránský exil +
-| socky | ☼ Helen Branswell ☼ Dr. Angela Rasmussen ☼ Omar Šerý ☼ Trevor Bedford ☼ Marc Lipsitch ☼ Dr Emma Hodcroft ☼ Richard Neher ☼ Jiří Štefánek ☼ HKUMed prof. Leung ☼ 曾錚 Jennifer Zeng ☼ Heshmat Alavi +
-| výzkum | ☼ The Lancet coronavirus hub ☼ Elsevier coronavirus-information-center ☼ https://​bedford.io/​blog/​ncov-cryptic-transmission/​ +
-Ostatní odkazy a obrázky naleznete na | homepage | +
-Vzpomínáme +
-„Riziko, že se sem zavleče virus z ostatních zemí, s výjimkou Číny, bylo naprosto minimální,​ až téměř vyloučené“ -prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., 24.2.2020 +
- +
-„Rušit lety z Číny nepovažuji za racionální“ ​-Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch MHA, 27.1.2020 +
-Desinfekce koronavirů za 1 minutu (*+
-Povrch musí být před desinfekcí očištěn od špíny, organických látek +
-typ detail pozn. +
-líh min. 62% ethanol (1) +
-isopropylalkohol min. 75% isopropylalkohol (IPA) (1) +
-peroxid min. 0.5% peroxid vodíku (1) +
-chlór min. 0.1% chlornan sodný (SAVO) (1) +
-zahřátí min. 65° C po dobu 30 minut (2) +
-kyselina pH < 3 (2), (*) +
-zásada pH > 12 (2), (*) +
-(*) Pozor, chladné roztoky účinkují pomaleji, platí hlavně pro kyseliny, zásady, chlór! Na savé, porézní povrchy nutno nechat působit 5x déle. +
-(1) https://​www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701%2820%2930046-3/fulltext +
-(2) https://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​15350737 +
-WHO doporučuje pro Sars-CoV-2 inaktivační metody, které fungovaly na předchozí koronaviry ; https://​apps.who.int/​iris/​rest/​bitstreams/​1271257/​retrieve +
-Desinfikovanou kůži je nutné mastit, přesušená a rozpraskaná pokožka je vstupní bránou pro infekci.+
  • project/actual.txt
  • Last modified: 2020/03/15 16:53
  • by over23