Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
bureaucracy:bureaucracy [2016/04/24 23:59]
over23 [bureaucracy][labka] : added link to all contacts on main-page
bureaucracy:bureaucracy [2017/08/09 08:38] (current)
over23 [Labka, z.s.] vytazeno do tabulky sidlo spolku, jako fakturacni adresa
Line 3: Line 3:
 |Datum zápisu: |6. dubna 2016| |Datum zápisu: |6. dubna 2016|
 |**Identifikační číslo [ICO]:​**|**04878035**| |**Identifikační číslo [ICO]:​**|**04878035**|
 +|**Sidlo spolku:**| 30. dubna 3059/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava |
 +|**Postovni kontakt:**| Nádražní 545/140, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, Czech Republic |
 |Právní forma:​|Spolek| |Právní forma:​|Spolek|
 |Výpis ze spolkového rejstříku:​|[[https://​or.justice.cz/​ias/​ui/​rejstrik-firma.vysledky?​subjektId=930366&​typ=UPLNY|Úplný výpis ze spolkového rejstříku]]| |Výpis ze spolkového rejstříku:​|[[https://​or.justice.cz/​ias/​ui/​rejstrik-firma.vysledky?​subjektId=930366&​typ=UPLNY|Úplný výpis ze spolkového rejstříku]]|
  • bureaucracy/bureaucracy.1461542389.txt.gz
  • Last modified: 2016/04/24 23:59
  • by over23