Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
bureaucracy:bureaucracy [2016/03/31 13:09]
over23
bureaucracy:bureaucracy [2017/08/09 08:38] (current)
over23 [Labka, z.s.] vytazeno do tabulky sidlo spolku, jako fakturacni adresa
Line 1: Line 1:
-====== Stanovy ======+====== Labka, z.s. ====== 
 +|Spisová značka: |L 14907 vedená u Krajského soudu v Ostravě| 
 +|Datum zápisu: |6. dubna 2016| 
 +|**Identifikační číslo [ICO]:​**|**04878035**| 
 +|**Sidlo spolku:**| 30. dubna 3059/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava | 
 +|**Postovni kontakt:**| Nádražní 545/140, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, Czech Republic | 
 +|Právní forma:​|Spolek| 
 +|Výpis ze spolkového rejstříku:​|[[https://​or.justice.cz/​ias/​ui/​rejstrik-firma.vysledky?​subjektId=930366&​typ=UPLNY|Úplný výpis ze spolkového rejstříku]]| 
 +|Číslo transparentního účtu [FIO Bank] / **Transparent bank account number**:​|[[https://​www.fio.cz/​ib2/​transparent?​a=2900979727|2900979727 / 2010]]| 
 +|International account number [IBAN]:​|CZ4020100000002900979727| 
 +|SWIFT/​BIC:​|FIOBCZPPXX| 
 +|Contacts [Mmailinglist,​ irc, facebook, snail mail...|https://​labka.cz/​wiki/​doku.php?​id=start#​contacts| 
 +  
 + 
 +======= Stanovy ​a dokumenty =======
   * [[https://​labka.cz/​wiki/​lib/​exe/​fetch.php?​media=bureaucracy:​stanovy_0.9_31-1-2016.pdf| Stanovy ke dni 31.1.2016, PDF format]]   * [[https://​labka.cz/​wiki/​lib/​exe/​fetch.php?​media=bureaucracy:​stanovy_0.9_31-1-2016.pdf| Stanovy ke dni 31.1.2016, PDF format]]
   * [[https://​labka.cz/​wiki/​lib/​exe/​fetch.php?​media=bureaucracy:​stanovy_0.9_31-1-2016.odt| Stanovy ke dni 31.1.2016, ODT format]]   * [[https://​labka.cz/​wiki/​lib/​exe/​fetch.php?​media=bureaucracy:​stanovy_0.9_31-1-2016.odt| Stanovy ke dni 31.1.2016, ODT format]]
   * [[https://​labka.cz/​wiki/​lib/​exe/​fetch.php?​media=bureaucracy:​zapis_z_ustanovujici_schuze_spolku.doc| Zapis z ustanovujici schuze spolku - prepare]]   * [[https://​labka.cz/​wiki/​lib/​exe/​fetch.php?​media=bureaucracy:​zapis_z_ustanovujici_schuze_spolku.doc| Zapis z ustanovujici schuze spolku - prepare]]
 +  ​
 +
 +======= Vzory =======
 +  * [[https://​labka.cz/​wiki/​lib/​exe/​fetch.php?​media=bureaucracy:​vzor-darovaci_smlouva.rtf| Vzor darovaci smlouva]]
  
 ===== Organy spolku ===== ===== Organy spolku =====
  • bureaucracy/bureaucracy.1459429744.txt.gz
  • Last modified: 2016/03/31 13:09
  • by over23